انجمن علمي رايولوژي دهان وفك و صورت ايران ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و مستقل كه به منظور اعتلا، و پويايي اين رشته تخصصي در كشور تشكيل گرديده است. تا با ياري ايزد متعال و استفاده از تجارب و رهنمودهاي اعضاء و همكاران محترم، بالندگي و به روز شدن علمي در سطح جهاني را پيگيري نمايد.

تاريخچه راديولوژي دهان وفک و صورت يکي از جديدترين تخصصهاي دندان پزشکي است. که در سالهاي اخير نيز به سرعت در حال پيشرفت مي باشد. در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران ، پس از سال ١٣۴۴ که دوره دندانپزشکي عمومي ۶ ساله شدو برنامه آموزش دانشگاهي بصورت واحدي ارائه شد دانشجويان دندانپزشکي موظف به گذراندن واحدهاي عملي و نظري راديولوژي دهان شدند.

اولين: گروه اساتيد راديولوژي در ايران ، آقايان دکتر رهبري ، دکتر مظفري، دکتر خامنئيان و دکتر محمديان بودند. تا قبل از سال ١٣۶۰ بخش راديولوژي و گروه تشخيص بيماريهاي دهان ادغام بودند. از سال ١٣۶۰ راديولوژي دهان مستقل شد و در سال ١٣۶٢ اقدام به پذيرش رزيدنت نمود.

اولين فارغ التحصيل اين رشته دکتر احمد رضا طلايي پور است که پايان نامه تحصيلي خود را در سال ١٣۶۵ اخذ نمود. در سال ١٣٧٨ اساسنامه تشکيل انجمن راديولوژي دهان و فک و صورت را جمعي از همکاران امضاء نمودند. تقاضاي تاسيس انجمن راديولوژي طي نامه ١٢۵٣/ ۵/ آ (١۶/ ١/ ٧٩ ) در چهل و چهارمين جلسه کميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشکي مورخ ٢٣/ ١٢/ ٧٨ مطرح و کليات آن به تصويب نهايي رسيد.

در بهمن سال ١٣٨۰ ، آگهي انتخابات انجمن در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار درج گرديد. و در تاريخ ٢٩/ ١/ ٨١ اولين انتخابات انجمن راديولوژي دهان و فک و صورت انجام شد و حائزين آراء به ترتيب عبارت بودند از اقايان: دكتر احمد رضا طلايي پور دکتر غلامحسین رهبری دکتر محمدامین توکلي دکتر مسعود ورشو ساز دكتر مهرداد پنج نوش رياست هيات مديره نيز به عهده دکتر غلامحسین رهبری گذاشته شد. دومين دوره هيات مديره انجمن در تاريخ ٢٣/ ۴/ ٨۴ برگزار شد واعضاي هيات مديره منتخب به شرح زير بودند:

دکتر ساندرا مهرعلیزاده

دکتر شهریار شهاب

دکتر مهرداد پنج نوش

دکتر احمد رضا طلایی پور

در سال ١٣٩۵ پنجمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( اجلاس سران ) برگزارگردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

دکتر مهرداد پنج نوش
رئیس هیئت مدیره

دکتر شهریار شهاب
نایب رئیس

دکتر محمد امین توکلی
دبیر

دکتر احمد رضا طلایی پور
خزانه دار

دکتر حوریه باشی زاده
عضو هیئت مدیره

دکترعلیرضا میرشکار
عضو علی البدل

دکتر محمود افصحی
عضو علی البدل

دکتر سیما نیک نشان
بازرس

دکتر یاسمن خیراندیش
بازرس علی البدل

در سال 1399 ششمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران برای اولین بار به صورت الکترونیک . با حضور بیش از نود درصد از اعضای پیوسته انجمن برگزار گردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

دکتر مجید وفایی
رئیس هیئت مدیره

دکتر سامان نیر
نایب رئیس

دکتر امیر عباس جعفری
دبیر

دکتر فرزاد پورصفر
خزانه دار

دکتر وحید آخشته
بازرس

دکتر امین حاجی علی افضلی
عضو هیئت مدیره

دکترسجاد یوسفی
عضو علی البدل

دکتر مهرداد پنجنوش
عضو علی البدل

دکتر لادن حاظی
بازرس علی البدل