انتخابات انجمن رادیولوژی دهان, فک و صورت

دانلود فرم ها

فرم 1

درخواست کاندیداتوری در انتخابات و اطلاعات مدارک مورد نیاز

فرم 2

برنامه پیشنهادی کاندیداها

فرم 3

سوابق علمی و اجرایی کاندیداها

فرم 4

سوالات تکمیلی کاندیدای هیئت مدیره

فرم 5

استعلام صلاحیت عمومی وزارت بهداشت