اخبار و اطلاعات کنگره پانزدهم

برای ثبت نام در پانزدهمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان, دندان و فک و صورت به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به آدرس زیر مراجعه فرمایید

پیام دعوت رئیس کنگره پانزدهم