نحوه تهیه پوستر

  نحوه تهیه پوستر

  پوسترها عمودی و در ابعاد 7۰×۱۰۰ سانتیمتر تهیه شود. عنوان پوستر شامل دو بخش (عنوان و آرم همایش و عنوان مقاله نام و نشانی نویسندگان) تهیه گردد. متن پوستر باید شامل چکیده، مقدمه و هدف، روش‌ها و ابزار، نتایج و بحث (شامل شکل‌ها، نمودارها و جداول) و تعداد محدودی منبع اصلی و مهم بنا به سلیقه تهیه‌کننده تدوین شود به نحوی که مندرجات متن دارای فونت درشت بوده و از فاصله یک متری به راحتی قابل خواندن و رویت باشد و به نحوی تنظیم گردد که خواننده به راحتی ترتیب تقدم و تأخر مطالب را تشخیص دهد.

  نويسندگان مسئول مقاله بايستي پوستر خود را طبق دستورالعمل فوق و مطابق با فرمت کنگره تهيه نموده و در تاریخ--به مسئول پوستر تحویل دهد.

  ارئه دهنده پوستر در روز پنج شنبه مورخ 4بهمن از ساعت.10 لغایت .12 جهت داوری کنار پوستر خود باشند

  عضویت درانجمن

  دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

  لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr@gmail.com ارسال فرمایید.

  آدرس انجمن

  آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

   تلفکس: 88247869

  ایمیل:  iaomfr@gmail.com

  Untitled 1

  انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران © 1397 | کلیه حقوق محفوظ است