ویدا ارزانی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/farsi-abstract-arzani-v_5d5a8af8db28d.docx http://iaomfr.com/tmp/english-abstract-arzani-v_5d5a8af8db489.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  امیر Amir فهیمی پور Fahimipour http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-farsi-_5d67d8052e375.docx http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-english_5d67d8052e596.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  امیر فهیمی پور http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-farsi-_5d67dad628450.pdf http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-english_5d67dad628759.pdf http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  احسان توکلی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/management-of-radiation-dose-farsi_5d6cca0109da4.docx http://iaomfr.com/tmp/management-of-radiation-dose-in-cone-beam-ct_5d6cca0109f9b.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  شاهین معینی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d70203ee09f5.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d70203ee0c09.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  شاهین معینی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d73c089cdf5e.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d73c089ce188.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d73c089ce371.pdf http://iaomfr.com/
  بهرنگ مقدم زاده http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d74dac268854.docx http://iaomfr.com/tmp/forensic-radiology_5d74dac269101.docx http://iaomfr.com/tmp/farsi-pdf_5d74dac26929e.pdf http://iaomfr.com/
  فاطمه بابادی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/kongereh1_5d7536153a1a0.docx http://iaomfr.com/tmp/peripheral-odontogenic-fibroma_5d7536153a3b6.docx http://iaomfr.com/tmp/peripheral-odontogenic-fibroma_5d7536153a9ec.pdf http://iaomfr.com/
  هنگامه مفاخر http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/per_5d78b8522a01b.docx http://iaomfr.com/tmp/eng_5d78b8522a1a9.docx http://iaomfr.com/tmp/perpdf_5d78b8522a301.pdf http://iaomfr.com/
  ماریه پناهی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/english-kholase-maghale_5d78f01e175cc.docx http://iaomfr.com/tmp/english-kholase-maghale_5d78f01e177da.pdf http://iaomfr.com/
  ماهرخ ایمانی مقدم http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d7dec1a501ce.doc http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d7dec1a5048b.docx http://iaomfr.com/tmp/pdf-imani_5d7dec1a50638.pdf http://iaomfr.com/
  ثمره مرتضوی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/cong-radio98-per_5d7dfa0a0716b.docx http://iaomfr.com/tmp/cong-radio-98-eng_5d7dfa0a07362.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d7dfa0a0750a.pdf http://iaomfr.com/
  ماهرخ ایمانی مقدم http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d80640578163.jpg http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d8064057836b.doc http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d806405785a2.docx http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d80640578740.pdf http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d806405789fb.pdf
  ثمره مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/mortazavi_5d81bb90d3d87.jpg   http://iaomfr.com/tmp/cong-radio98-per_5d81bb90d3f72.docx http://iaomfr.com/tmp/cong-radio-98-eng_5d81bb90d410d.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d81bb90d429d.pdf http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d81bb90d46f4.pdf
  فاطمه سالمی http://iaomfr.com/tmp/1_5d81c922bfcf3.jpg http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d81c922c00d3.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d81c922c025a.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract-pdf_5d81c922c03e9.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract2-pdf_5d81c922c0748.pdf
  نجمه انبیایی http://iaomfr.com/tmp/2_5d81f9c5c3bec.bmp این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d81f9c5c3efd.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d81f9c5c4091.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d81f9c5c4223.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d81f9c5c446d.pdf
  مهدیه دهقانی تفتی http://iaomfr.com/tmp/photo014_5d84cff7e25e3.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d84cff7e2833.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d84cff7e29c8.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d84cff7e2b69.pdf http://iaomfr.com/tmp/anterior--loop-------------cbct_5d84cff7e2d14.pdf
  فاطمه سالمی http://iaomfr.com/tmp/1_5d85a96b94474.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d85a96b94b5a.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85a96b94cf2.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract-pdf_5d85a96b94e96.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract2-pdf_5d85a96b95200.pdf
  عباس شکری http://iaomfr.com/tmp/jadid_5d85b9d72d322.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/kholase_5d85b9d72dfe9.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85b9d72e1ce.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85b9d72e385.pdf http://iaomfr.com/tmp/kholase_5d85b9d72e557.pdf
  سمیرا ساعتی http://iaomfr.com/tmp/download_5d85c6e0cc031.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85c6e0cc206.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85c6e0cc3b1.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  خشایار سنجری http://iaomfr.com/tmp/20190922_220515_5d87bf6df2053.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric-indication_5d87bf6df2ae2.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct_5d87bf6df2c77.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric_5d87bf6df2e1b.pdf http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric-indication-congress_5d87bf6df2fa8.pdf
  صدیقه رازی http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d891b77e926b.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d891b77e9456.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d891b77e95f5.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d891b77e9e01.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d891b77ea165.pdf
  تهمینه رازی http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d892f6cc0ad1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d892f6cc1373.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d892f6cc154b.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d892f6cc174a.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d892f6cc1915.pdf
  شاهین معینی http://iaomfr.com/tmp/new-doc-2018-10-17_1_5d8dd53f7f1a2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d8dd53f7f4ca.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d8dd53f7f666.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d8dd53f7f7fa.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d8dd53f7f98b.pdf
  مرتضی عشاق http://iaomfr.com/tmp/dr1oshagh_5926_5d8e7462f12a0.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8e7462f14bc.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d8e7462f166c.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d8e7462f180e.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8e7462f1a81.pdf
  بهزاد سالاری http://iaomfr.com/tmp/aks_5d8efa597d32a.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8efa597d771.docx http://iaomfr.com/tmp/diagnostic-ability-of-different-radiographic-modalities-for-localization-of-un_5d8efa597d9c4.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8efa597db84.pdf http://iaomfr.com/tmp/diagnostic-ability-of-different-radiographic-modalities-for-localization-of-un_5d8efa597de4c.pdf
  Arash Poursattar Bejehmir http://iaomfr.com/tmp/omfr_5d8f629e83fdf.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/poorsattar-1_5d8f629e84302.docx http://iaomfr.com/tmp/poorsattar_5d8f629e844a0.pdf http://iaomfr.com/
  امیر فهیمی پور http://iaomfr.com/tmp/ax_5d920f17a5c68.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling--doc_5d920f17a6022.docx http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling-eng-doc_5d920f17a61b7.docx http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling-eng-doc_5d920f17a6342.pdf http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling--doc_5d920f17a6532.pdf
  زهرا غنچه http://iaomfr.com/tmp/moji-pic-1_5d99e95735348.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2-_5d99e95735574.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d99e95735725.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d99e957358cd.pdf http://iaomfr.com/tmp/2-_5d99e95735cc0.pdf
  هانیه کاویانی http://iaomfr.com/tmp/hani-pic_5d9af24835ced.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/application-of-diffusion_5d9af24835efa.docx http://iaomfr.com/tmp/application-of-diffusion_5d9af248360b6.pdf http://iaomfr.com/
  هانیه کاویانی http://iaomfr.com/tmp/hani-pic_5d9af7adeafb0.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/diagnostic_5d9af7adeb1c0.docx http://iaomfr.com/tmp/diagnostic_5d9af7adeb35a.pdf http://iaomfr.com/
  زهرا تفاخری http://iaomfr.com/tmp/pic_5d9c315031b54.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori-farsi_5d9c315031df3.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori_5d9c315031fa0.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori_5d9c315032191.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori-farsi_5d9c3150324d3.pdf
  Mitra Ghazizadeh Ahsaie http://iaomfr.com/tmp/picture_5d9da765dbf38.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract-farsi_5d9da765dc14e.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d9da765dc2e7.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d9da765dc487.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract-farsi_5d9da765dc728.pdf
  حامد مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/20191014_082812_5da441e04de40.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavipdl-widening12th-omfr-congress_5da441e04e40c.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavipdl-widening12th-omfr-congress_5da441e04e5c0.pdf http://iaomfr.com/
  حامد مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/20191014_082812_5da443007316e.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavirim12th-omfrcongress_5da4430073744.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavirim12th-omfrcongress_5da44300738ff.pdf http://iaomfr.com/
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/3820d5c4-16b1-4fbf-89b6-9798748c7a4d_5da6b93f49b73.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232449_5da6b93f49de3.docx http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232450_5da6b93f49f76.docx http://iaomfr.com/tmp/224_5848382105683232450_5da6b93f4a117.pdf http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232448_5da6b93f4a387.pdf
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/3820d5c4-16b1-4fbf-89b6-9798748c7a4d_5da6bb27634d1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232449_5da6bb2763737.docx http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232450_5da6bb27638d1.docx http://iaomfr.com/tmp/224_5848382105683232450_5da6bb2763a6b.pdf http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232448_5da6bb2763cd3.pdf
  سید احسان حسینی http://iaomfr.com/tmp/20160924_194035_5da8b1ced34b6.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate-persian_5da8b1ced3798.docx http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate_5da8b1ced3932.docx http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate_5da8b1ced3ad5.pdf http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate-persian_5da8b1ced3d14.pdf
  زهرا جهانشاهی افشار http://iaomfr.com/tmp/photo_5dac290a1996e.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5dac290a19c4d.docx http://iaomfr.com/tmp/radiology_5dac290a19dc8.docx http://iaomfr.com/tmp/radiology_5dac290a19f64.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5dac290a1a1a7.pdf
  مانلی هوشیار http://iaomfr.com/tmp/foto-houshyar_5dac82fb83d56.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress-farsi_5dac82fb83fb0.docx http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress_5dac82fb84150.docx http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress_5dac82fb842f6.pdf http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress-farsi_5dac82fb84546.pdf
  سپهر بهرامی فر http://iaomfr.com/tmp/ax-pers._0_5dacbbd1be643.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2_5dacbbd1beb70.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  عاطفه غلامپور http://iaomfr.com/tmp/img_5daccf0d3a6c7.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5daccf0d3aa46.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5daccf0d3abda.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5daccf0d3ad7b.pdf http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5daccf0d3b18f.pdf
  عاطفه غلامپور http://iaomfr.com/tmp/img_5dacd0c905776.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5dacd0c905a25.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5dacd0c905bb6.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5dacd0c905d52.pdf http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5dacd0c906125.pdf
  آیسان غزنوی http://iaomfr.com/tmp/aisan_5dae027dc8b0d.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2f_5dae027dc8cff.docx http://iaomfr.com/tmp/2_5dae027dc8e96.docx http://iaomfr.com/tmp/2_5dae027dc902c.pdf http://iaomfr.com/tmp/2f_5dae027dc9494.pdf
  مریم مصطفوی http://iaomfr.com/tmp/maryam_5dae040411d95.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/1f_5dae040411f9a.docx http://iaomfr.com/tmp/1_5dae040412131.docx http://iaomfr.com/tmp/1_5dae0404122c9.pdf http://iaomfr.com/tmp/1f_5dae0404125a3.pdf
  نغمه نصراللهی http://iaomfr.com/tmp/naghmeh-nasrollahi_5dae3cd3cd5e2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/poster-farsi-word_5dae3cd3cdd3b.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-english-word_5dae3cd3cdf6f.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-english---_5dae3cd3ce14c.pdf http://iaomfr.com/tmp/poster-farsi-_5dae3cd3ce30c.pdf
  ساندرا مهرعلی زاده http://iaomfr.com/tmp/img_9643_5daf01d70a7c5.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct_5daf01d70ac5a.docx http://iaomfr.com/tmp/anita-abstract_5daf01d70adf5.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/021_5daf3f4d724a1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/fa_5daf3f4d728be.docx http://iaomfr.com/tmp/en_5daf3f4d72a36.docx http://iaomfr.com/tmp/en_5daf3f4d72bb6.pdf http://iaomfr.com/tmp/fa_5daf3f4d72df3.pdf
  سیده فاطمه میرشفیعی http://iaomfr.com/tmp/scan0016_5daf449fe7430.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct.persian_5daf449fe769b.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct.eng_5daf449fe7836.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct.eng_5daf449fe79d4.pdf http://iaomfr.com/tmp/cbct.persian_5daf449fe7c7a.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf5c66462b5.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5c66464f8.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf5c664668d.docx http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5c6646829.pdf http://iaomfr.com/tmp/english---copy_5daf5c6646ba9.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf5eb11f6d2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5eb11f94e.docx http://iaomfr.com/tmp/new-microsoft-word-document_5daf5eb11fae0.docx http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5eb11fc8e.pdf http://iaomfr.com/tmp/new-microsoft-word-document_5daf5eb120286.pdf
  مهسا معنایی http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei_5daf745bc0073.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr.mahsa-moannaei.-poster.-farsi_5daf745bc06a2.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei.poster.english_5daf745bc0839.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei.poster.english_5daf745bc09d8.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr.mahsa-moannaei.-poster.-farsi_5daf745bc0b75.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf83161eb9a.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf83161ee01.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf83161ef8d.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf83161f12b.pdf http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf83161f3ea.pdf
  سروش نیرومند http://iaomfr.com/tmp/sorosh1_5db012eba04b1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/trikomonas-tenax_5db012eba06b7.docx http://iaomfr.com/tmp/niroomand-e_5db012eba0851.doc http://iaomfr.com/tmp/p-e-niroomand_5db012eba0b07.pdf http://iaomfr.com/tmp/p-f-niroomand_5db012eba0e47.pdf
  پریسا سلطانی http://iaomfr.com/tmp/parisa-soltani_5db202fad7980.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5db202fad7b7d.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5db202fad7d15.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5db202fad7eb7.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5db202fad8124.pdf
  پریسا نگهدار http://iaomfr.com/tmp/rsz_img-20190114-wa0005_5db700962153d.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.p_5db7009621799.docx http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.e_5db7009621972.docx http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.e_5db7009621b16.pdf http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.p_5db7009621eb9.pdf
  علی باقرپور http://iaomfr.com/tmp/photo_5dbaf2ce78c02.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_fa_5dbaf2ce7914b.docx http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_en_5dbaf2ce792ee.docx http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_en_5dbaf2ce79495.pdf http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_fa_5dbaf2ce7997e.pdf
  میترا کرباسی خیر http://iaomfr.com/tmp/mit-photo_5dbc0429d2bd4.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/98_5dbc0429d2e85.docx http://iaomfr.com/tmp/radio-98_5dbc0429d3033.docx http://iaomfr.com/tmp/radio-98_5dbc0429d31de.pdf http://iaomfr.com/tmp/98_5dbc0429d33a6.pdf

   ماموريت:

  انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و مستقل كه به منظور اعتلا، و پويايي اين رشته تخصصي و با فعالیت در حیطه رادیولوژی دهان فک و صورت در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است.

  خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام  سلامت كشور و همه زير نظامهاي آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

  در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن اصل محوری فعالیتها به حساب می آید.

  ارزشها:

  تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات،  ارزشهای زیر سرلوحه عمل قرار گیرند: 

       1- گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش رادیولوژی دهان فک و صورت در تمام سطوح  کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی

       2- همكاري با دستگاههاي اجرايي نظام سلامت، حوزه های آموزشي و پژوهشي با هدف تسهیل و هم افزایی

       3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توليد دانش در زمینه تجهیزات تصویربرداری دهان فک و صورت در داخل کشور

       4- رعایت اخلاق حرفه ای و انساني

  چشم انداز:

  ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه رادیولوژی دهان فک و صورت در سطح منطقه

  اهداف کلی:

        تبديل شدن به كانون ملي آموزش و تحقیقات در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

       1- مرتفع ساختن نيازهاي آموزشی – تحقیقاتی جامعه پزشكي درزمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

       2- توسعه تحقيقات  در زمينه رادیولوژی دهان فک و صورت به  منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين

       3- همکاری  با  سایر انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی  مرتبط با رادیولوژی داخل و خارج از کشور

       4- ساماندهی تشکيلات و فرآيند های مرکزی  

  فعالیتها:

  مهمترین فعالیتهای انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران عبارتند از: 

  • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها علمی پژوهشی موردی و ادواری  در سطح ملی و منطقه ای
  • ارائه آموزشهای  تخصصی  رادیولوژی دهان فک و صورت
  • تدوین مواد آموزشی در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت
  • حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت
  • حمایت از انجام پژوهشهای رادیولوژی دهان فک و صورت در جهت ارتقاء سطح سلامت 
  • برقراری ارتباط با  سایر انجمنها و سازمانهای مرتبط با حوزه  رادیولوژی دهان فک و صورت در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
  • جلوگيري از دخالت غير راديولوژيست ها در امور تصویربرداری
  • همكاري با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در جهت تدوين و تعيين تعرفه هاي خدمات تصويربرداري دهان فک و صورت
  • خدمات مشورتي به معاونت هاي مختلف وزارت بهداشت
  • همكاري با شركتهای توليد كننده و وارد كننده تجهيزات ويژه راديولوژي دهان فک و صورت
  • همكاري نزديك با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جهت تدوين و تصويب آيين نامه موسسات و مراكز تصويربرداري كشور
  • اطلاع رسانی به عموم جامعه رادیولوژیست ها ی دهان فک و صورت بوسیله سایت و کانال تلگرامی انجمن
  • ارائه خدمات مشاوره ای به همکاران رادیولوژیست دهان فک و صورت و دستگاههای اجرایی کشور
  • ارتباطات بين المللی و حضور در کنگره های معتبر بین المللی
  • انتشار کتب و نشريات علمی مرتبط به رادیولوژی
  • ايجاد ارتباط بين متخصین رادیولوژی  دهان فک و صورت و انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت

  به نام خداوند جان و خرد

  tboxحضور همکاران ارجمند را به دوازدهمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران خیرمقدم عرض می نمایم و روزهای شاد و پربار را برای شما سروران گرامی و شرکت کنندگان عزیز آرزو دارم.

  درست سی وسه سال قبل بود ( 1365 ) که اولین متخصص این رشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل گردید و در طول این  سالها  رشته رادیولوژی دهان ، فک و صورت به سرعت سیر تحول و پیشرفت را پیموده است. امروزه تعداد فارغ التحصیلان آن بالغ بر 400 نفر است که می توانند در تعیین سرنوشت رشته خود تاثیرگذار باشند.کنگره حاضر حاصل تلاش چندین ماهه ی هیئت مدیره ، کمیته علمی و کمیته اجرایی بوده است. در برگزاری این همایش کمیته اجرایی از ماه ها قبل جهت تعیین محل کنگره و عقد قرارداد با سالن های سخنرانی و سالن نمایشگاه و همچنین برای اخذ مجوزات لازم از اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان ، اتاق اصناف ، اداره اماکن و پلیس پیشگیری طی چندین بار مراجعه به هر یک از این موسسات کار خود را شروع کرده است.

  در کنگره دوازدهم  ضمن اجرای برنامه های علمی در پانل های مختلف ، نمایشگاه تجهیزات و لوازم رادیولوژی آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین در سیستم تصویربرداری را در معرض دید همکاران عزیز قرار می دهد.

  امیدوارم حضور شما فرهیختگان در این همایش که سبب تبادلات علمی و دیدار دوستان دیرین میگردد با خاطرات خوشی نیز همراه باشد. در پایان آرزومندم با برگزاری این کنگره هر سال شاهد پیشرفت های بیشتری در رشته ی رادیولوژی فک و صورت باشیم.

  دکتر احمد رضا طلایی پور 
  دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

  1. Registration is mandatory for poster presenters.
  2. Posters can be prepared either in Farsi or English
  3. The posters should be prepared horizontally . Photos and texts must be readable from 1.5 m distance.
  4. Posters should contain the following items :

  -Researcher(s) name(mandatory)

  -Title

  -Research articles: Introduction, Methods and materials, Findings, Discussion, Conclusion

  -Review articles: Purpose, Introduction, Discussion and Conclusion

  -Case reports: Introduction, Explanation, Discussion

  -Findings should be accompanied by figures and pictures.

  1. Poster submission time to the executive section of the congress is Tuesday, February 4st, 2019.
  2. The presenter should attend the poster site according the scientific program form 10 am to11 am to answer the questions.
  3. Three best posters will be rewarded by the judges committee on the closing day.
  4. Granting the certificate of attendance and poster presentation depends on the presence existence of the presenter.

  عضویت درانجمن

  دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

  لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr@gmail.com ارسال فرمایید.

  آدرس انجمن

  آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

   تلفکس: 88247869

  ایمیل:  iaomfr@gmail.com

  Untitled 1

  انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران © 1397 | کلیه حقوق محفوظ است

  Please publish modules in offcanvas position.