ویدا ارزانی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/farsi-abstract-arzani-v_5d5a8af8db28d.docx http://iaomfr.com/tmp/english-abstract-arzani-v_5d5a8af8db489.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  امیر Amir فهیمی پور Fahimipour http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-farsi-_5d67d8052e375.docx http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-english_5d67d8052e596.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  امیر فهیمی پور http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-farsi-_5d67dad628450.pdf http://iaomfr.com/tmp/amir-fahimipour-english_5d67dad628759.pdf http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  احسان توکلی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/management-of-radiation-dose-farsi_5d6cca0109da4.docx http://iaomfr.com/tmp/management-of-radiation-dose-in-cone-beam-ct_5d6cca0109f9b.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  شاهین معینی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d70203ee09f5.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d70203ee0c09.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  شاهین معینی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d73c089cdf5e.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d73c089ce188.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d73c089ce371.pdf http://iaomfr.com/
  بهرنگ مقدم زاده http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d74dac268854.docx http://iaomfr.com/tmp/forensic-radiology_5d74dac269101.docx http://iaomfr.com/tmp/farsi-pdf_5d74dac26929e.pdf http://iaomfr.com/
  فاطمه بابادی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/kongereh1_5d7536153a1a0.docx http://iaomfr.com/tmp/peripheral-odontogenic-fibroma_5d7536153a3b6.docx http://iaomfr.com/tmp/peripheral-odontogenic-fibroma_5d7536153a9ec.pdf http://iaomfr.com/
  هنگامه مفاخر http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/per_5d78b8522a01b.docx http://iaomfr.com/tmp/eng_5d78b8522a1a9.docx http://iaomfr.com/tmp/perpdf_5d78b8522a301.pdf http://iaomfr.com/
  ماریه پناهی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/english-kholase-maghale_5d78f01e175cc.docx http://iaomfr.com/tmp/english-kholase-maghale_5d78f01e177da.pdf http://iaomfr.com/
  ماهرخ ایمانی مقدم http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d7dec1a501ce.doc http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d7dec1a5048b.docx http://iaomfr.com/tmp/pdf-imani_5d7dec1a50638.pdf http://iaomfr.com/
  ثمره مرتضوی http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/cong-radio98-per_5d7dfa0a0716b.docx http://iaomfr.com/tmp/cong-radio-98-eng_5d7dfa0a07362.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d7dfa0a0750a.pdf http://iaomfr.com/
  ماهرخ ایمانی مقدم http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d80640578163.jpg http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d8064057836b.doc http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d806405785a2.docx http://iaomfr.com/tmp/imani_en_5d80640578740.pdf http://iaomfr.com/tmp/imani_fa_5d806405789fb.pdf
  ثمره مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/mortazavi_5d81bb90d3d87.jpg   http://iaomfr.com/tmp/cong-radio98-per_5d81bb90d3f72.docx http://iaomfr.com/tmp/cong-radio-98-eng_5d81bb90d410d.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d81bb90d429d.pdf http://iaomfr.com/tmp/poster-radio98_5d81bb90d46f4.pdf
  فاطمه سالمی http://iaomfr.com/tmp/1_5d81c922bfcf3.jpg http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d81c922c00d3.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d81c922c025a.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract-pdf_5d81c922c03e9.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract2-pdf_5d81c922c0748.pdf
  نجمه انبیایی http://iaomfr.com/tmp/2_5d81f9c5c3bec.bmp این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d81f9c5c3efd.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d81f9c5c4091.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d81f9c5c4223.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d81f9c5c446d.pdf
  مهدیه دهقانی تفتی http://iaomfr.com/tmp/photo014_5d84cff7e25e3.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d84cff7e2833.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d84cff7e29c8.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d84cff7e2b69.pdf http://iaomfr.com/tmp/anterior--loop-------------cbct_5d84cff7e2d14.pdf
  فاطمه سالمی http://iaomfr.com/tmp/1_5d85a96b94474.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d85a96b94b5a.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85a96b94cf2.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract-pdf_5d85a96b94e96.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract2-pdf_5d85a96b95200.pdf
  عباس شکری http://iaomfr.com/tmp/jadid_5d85b9d72d322.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/kholase_5d85b9d72dfe9.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85b9d72e1ce.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85b9d72e385.pdf http://iaomfr.com/tmp/kholase_5d85b9d72e557.pdf
  سمیرا ساعتی http://iaomfr.com/tmp/download_5d85c6e0cc031.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85c6e0cc206.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d85c6e0cc3b1.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  خشایار سنجری http://iaomfr.com/tmp/20190922_220515_5d87bf6df2053.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric-indication_5d87bf6df2ae2.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct_5d87bf6df2c77.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric_5d87bf6df2e1b.pdf http://iaomfr.com/tmp/cbct-pediatric-indication-congress_5d87bf6df2fa8.pdf
  صدیقه رازی http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d891b77e926b.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d891b77e9456.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d891b77e95f5.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d891b77e9e01.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d891b77ea165.pdf
  تهمینه رازی http://iaomfr.com/tmp/picture1_5d892f6cc0ad1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d892f6cc1373.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d892f6cc154b.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5d892f6cc174a.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5d892f6cc1915.pdf
  شاهین معینی http://iaomfr.com/tmp/new-doc-2018-10-17_1_5d8dd53f7f1a2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d8dd53f7f4ca.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d8dd53f7f666.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-english_5d8dd53f7f7fa.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr.shahin-moeini-farsi_5d8dd53f7f98b.pdf
  مرتضی عشاق http://iaomfr.com/tmp/dr1oshagh_5926_5d8e7462f12a0.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8e7462f14bc.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d8e7462f166c.doc http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d8e7462f180e.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8e7462f1a81.pdf
  بهزاد سالاری http://iaomfr.com/tmp/aks_5d8efa597d32a.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8efa597d771.docx http://iaomfr.com/tmp/diagnostic-ability-of-different-radiographic-modalities-for-localization-of-un_5d8efa597d9c4.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d8efa597db84.pdf http://iaomfr.com/tmp/diagnostic-ability-of-different-radiographic-modalities-for-localization-of-un_5d8efa597de4c.pdf
  Arash Poursattar Bejehmir http://iaomfr.com/tmp/omfr_5d8f629e83fdf.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/poorsattar-1_5d8f629e84302.docx http://iaomfr.com/tmp/poorsattar_5d8f629e844a0.pdf http://iaomfr.com/
  امیر فهیمی پور http://iaomfr.com/tmp/ax_5d920f17a5c68.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling--doc_5d920f17a6022.docx http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling-eng-doc_5d920f17a61b7.docx http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling-eng-doc_5d920f17a6342.pdf http://iaomfr.com/tmp/bone-remodeling--doc_5d920f17a6532.pdf
  زهرا غنچه http://iaomfr.com/tmp/moji-pic-1_5d99e95735348.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2-_5d99e95735574.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d99e95735725.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract2_5d99e957358cd.pdf http://iaomfr.com/tmp/2-_5d99e95735cc0.pdf
  هانیه کاویانی http://iaomfr.com/tmp/hani-pic_5d9af24835ced.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/application-of-diffusion_5d9af24835efa.docx http://iaomfr.com/tmp/application-of-diffusion_5d9af248360b6.pdf http://iaomfr.com/
  هانیه کاویانی http://iaomfr.com/tmp/hani-pic_5d9af7adeafb0.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/diagnostic_5d9af7adeb1c0.docx http://iaomfr.com/tmp/diagnostic_5d9af7adeb35a.pdf http://iaomfr.com/
  زهرا تفاخری http://iaomfr.com/tmp/pic_5d9c315031b54.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori-farsi_5d9c315031df3.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori_5d9c315031fa0.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori_5d9c315032191.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr-tafakhori-farsi_5d9c3150324d3.pdf
  Mitra Ghazizadeh Ahsaie http://iaomfr.com/tmp/picture_5d9da765dbf38.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/abstract-farsi_5d9da765dc14e.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d9da765dc2e7.docx http://iaomfr.com/tmp/abstract_5d9da765dc487.pdf http://iaomfr.com/tmp/abstract-farsi_5d9da765dc728.pdf
  حامد مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/20191014_082812_5da441e04de40.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavipdl-widening12th-omfr-congress_5da441e04e40c.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavipdl-widening12th-omfr-congress_5da441e04e5c0.pdf http://iaomfr.com/
  حامد مرتضوی http://iaomfr.com/tmp/20191014_082812_5da443007316e.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavirim12th-omfrcongress_5da4430073744.docx http://iaomfr.com/tmp/dr-mortazavirim12th-omfrcongress_5da44300738ff.pdf http://iaomfr.com/
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/3820d5c4-16b1-4fbf-89b6-9798748c7a4d_5da6b93f49b73.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232449_5da6b93f49de3.docx http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232450_5da6b93f49f76.docx http://iaomfr.com/tmp/224_5848382105683232450_5da6b93f4a117.pdf http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232448_5da6b93f4a387.pdf
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/3820d5c4-16b1-4fbf-89b6-9798748c7a4d_5da6bb27634d1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232449_5da6bb2763737.docx http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232450_5da6bb27638d1.docx http://iaomfr.com/tmp/224_5848382105683232450_5da6bb2763a6b.pdf http://iaomfr.com/tmp/4_5848382105683232448_5da6bb2763cd3.pdf
  سید احسان حسینی http://iaomfr.com/tmp/20160924_194035_5da8b1ced34b6.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate-persian_5da8b1ced3798.docx http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate_5da8b1ced3932.docx http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate_5da8b1ced3ad5.pdf http://iaomfr.com/tmp/cleft-palate-persian_5da8b1ced3d14.pdf
  زهرا جهانشاهی افشار http://iaomfr.com/tmp/photo_5dac290a1996e.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5dac290a19c4d.docx http://iaomfr.com/tmp/radiology_5dac290a19dc8.docx http://iaomfr.com/tmp/radiology_5dac290a19f64.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5dac290a1a1a7.pdf
  مانلی هوشیار http://iaomfr.com/tmp/foto-houshyar_5dac82fb83d56.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress-farsi_5dac82fb83fb0.docx http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress_5dac82fb84150.docx http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress_5dac82fb842f6.pdf http://iaomfr.com/tmp/12th-radio-congress-farsi_5dac82fb84546.pdf
  سپهر بهرامی فر http://iaomfr.com/tmp/ax-pers._0_5dacbbd1be643.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2_5dacbbd1beb70.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  عاطفه غلامپور http://iaomfr.com/tmp/img_5daccf0d3a6c7.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5daccf0d3aa46.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5daccf0d3abda.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5daccf0d3ad7b.pdf http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5daccf0d3b18f.pdf
  عاطفه غلامپور http://iaomfr.com/tmp/img_5dacd0c905776.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5dacd0c905a25.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5dacd0c905bb6.docx http://iaomfr.com/tmp/pet-eng_5dacd0c905d52.pdf http://iaomfr.com/tmp/pet-farsi_5dacd0c906125.pdf
  آیسان غزنوی http://iaomfr.com/tmp/aisan_5dae027dc8b0d.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/2f_5dae027dc8cff.docx http://iaomfr.com/tmp/2_5dae027dc8e96.docx http://iaomfr.com/tmp/2_5dae027dc902c.pdf http://iaomfr.com/tmp/2f_5dae027dc9494.pdf
  مریم مصطفوی http://iaomfr.com/tmp/maryam_5dae040411d95.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/1f_5dae040411f9a.docx http://iaomfr.com/tmp/1_5dae040412131.docx http://iaomfr.com/tmp/1_5dae0404122c9.pdf http://iaomfr.com/tmp/1f_5dae0404125a3.pdf
  نغمه نصراللهی http://iaomfr.com/tmp/naghmeh-nasrollahi_5dae3cd3cd5e2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/poster-farsi-word_5dae3cd3cdd3b.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-english-word_5dae3cd3cdf6f.docx http://iaomfr.com/tmp/poster-english---_5dae3cd3ce14c.pdf http://iaomfr.com/tmp/poster-farsi-_5dae3cd3ce30c.pdf
  ساندرا مهرعلی زاده http://iaomfr.com/tmp/img_9643_5daf01d70a7c5.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct_5daf01d70ac5a.docx http://iaomfr.com/tmp/anita-abstract_5daf01d70adf5.docx http://iaomfr.com/ http://iaomfr.com/
  رقیه فاعلی http://iaomfr.com/tmp/021_5daf3f4d724a1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/fa_5daf3f4d728be.docx http://iaomfr.com/tmp/en_5daf3f4d72a36.docx http://iaomfr.com/tmp/en_5daf3f4d72bb6.pdf http://iaomfr.com/tmp/fa_5daf3f4d72df3.pdf
  سیده فاطمه میرشفیعی http://iaomfr.com/tmp/scan0016_5daf449fe7430.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/cbct.persian_5daf449fe769b.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct.eng_5daf449fe7836.docx http://iaomfr.com/tmp/cbct.eng_5daf449fe79d4.pdf http://iaomfr.com/tmp/cbct.persian_5daf449fe7c7a.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf5c66462b5.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5c66464f8.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf5c664668d.docx http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5c6646829.pdf http://iaomfr.com/tmp/english---copy_5daf5c6646ba9.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf5eb11f6d2.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5eb11f94e.docx http://iaomfr.com/tmp/new-microsoft-word-document_5daf5eb11fae0.docx http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf5eb11fc8e.pdf http://iaomfr.com/tmp/new-microsoft-word-document_5daf5eb120286.pdf
  مهسا معنایی http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei_5daf745bc0073.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/dr.mahsa-moannaei.-poster.-farsi_5daf745bc06a2.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei.poster.english_5daf745bc0839.docx http://iaomfr.com/tmp/dr.-mahsa-moannaei.poster.english_5daf745bc09d8.pdf http://iaomfr.com/tmp/dr.mahsa-moannaei.-poster.-farsi_5daf745bc0b75.pdf
  فاطمه اکبری زاده http://iaomfr.com/tmp/skmbt_c35104061318440-1_5daf83161eb9a.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf83161ee01.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf83161ef8d.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5daf83161f12b.pdf http://iaomfr.com/tmp/persian_5daf83161f3ea.pdf
  سروش نیرومند http://iaomfr.com/tmp/sorosh1_5db012eba04b1.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/trikomonas-tenax_5db012eba06b7.docx http://iaomfr.com/tmp/niroomand-e_5db012eba0851.doc http://iaomfr.com/tmp/p-e-niroomand_5db012eba0b07.pdf http://iaomfr.com/tmp/p-f-niroomand_5db012eba0e47.pdf
  پریسا سلطانی http://iaomfr.com/tmp/parisa-soltani_5db202fad7980.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/farsi_5db202fad7b7d.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5db202fad7d15.docx http://iaomfr.com/tmp/english_5db202fad7eb7.pdf http://iaomfr.com/tmp/farsi_5db202fad8124.pdf
  پریسا نگهدار http://iaomfr.com/tmp/rsz_img-20190114-wa0005_5db700962153d.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.p_5db7009621799.docx http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.e_5db7009621972.docx http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.e_5db7009621b16.pdf http://iaomfr.com/tmp/unilateral-bifid-mandibular-canal.p_5db7009621eb9.pdf
  علی باقرپور http://iaomfr.com/tmp/photo_5dbaf2ce78c02.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_fa_5dbaf2ce7914b.docx http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_en_5dbaf2ce792ee.docx http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_en_5dbaf2ce79495.pdf http://iaomfr.com/tmp/bagherpour_fa_5dbaf2ce7997e.pdf
  میترا کرباسی خیر http://iaomfr.com/tmp/mit-photo_5dbc0429d2bd4.jpg این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید http://iaomfr.com/tmp/98_5dbc0429d2e85.docx http://iaomfr.com/tmp/radio-98_5dbc0429d3033.docx http://iaomfr.com/tmp/radio-98_5dbc0429d31de.pdf http://iaomfr.com/tmp/98_5dbc0429d33a6.pdf

  فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

  از اعضای پیوسته انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران که متقاضی کاندیداتوری هیأت مدیره و یا بازرس انجمن می باشند دعوت بعمل می آید تا مدارک و اطلاعات لازم (رزومه، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس جدید) را حداکثر تا تاریخ 26 دی ماه 98 از طریق پست الکترونیک دبیرخانه انجمن این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.

  کمیته انتخابات انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

   

  256 256 92a7b252dc5d297d781195ddc67825ae  فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رادیو flat icon download 18

  256 256 92a7b252dc5d297d781195ddc67825ae
   فرم 1 درخواست کاندیداتوری در انتخابات و اطلاعات مدارک مورد نیاز (1)  flat icon download 18

  256 256 92a7b252dc5d297d781195ddc67825ae
   فرم 2 برنامه پیشنهادی کاندیداها  flat icon download 18
   256 256 92a7b252dc5d297d781195ddc67825ae  فرم 3 سوابق علمی و اجرایی کاندیداها
  flat icon download 18
  256 256 92a7b252dc5d297d781195ddc67825ae قالب پیشنهادی رزومه نامزدهای عضویت در هیات مدیره انجمن علمی flat icon download 18

   

   

   

   ماموريت:

  انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و مستقل كه به منظور اعتلا، و پويايي اين رشته تخصصي و با فعالیت در حیطه رادیولوژی دهان فک و صورت در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است.

  خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام  سلامت كشور و همه زير نظامهاي آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

  در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن اصل محوری فعالیتها به حساب می آید.

  ارزشها:

  تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات،  ارزشهای زیر سرلوحه عمل قرار گیرند: 

       1- گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش رادیولوژی دهان فک و صورت در تمام سطوح  کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی

       2- همكاري با دستگاههاي اجرايي نظام سلامت، حوزه های آموزشي و پژوهشي با هدف تسهیل و هم افزایی

       3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توليد دانش در زمینه تجهیزات تصویربرداری دهان فک و صورت در داخل کشور

       4- رعایت اخلاق حرفه ای و انساني

  چشم انداز:

  ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه رادیولوژی دهان فک و صورت در سطح منطقه

  اهداف کلی:

        تبديل شدن به كانون ملي آموزش و تحقیقات در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

       1- مرتفع ساختن نيازهاي آموزشی – تحقیقاتی جامعه پزشكي درزمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

       2- توسعه تحقيقات  در زمينه رادیولوژی دهان فک و صورت به  منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين

       3- همکاری  با  سایر انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی  مرتبط با رادیولوژی داخل و خارج از کشور

       4- ساماندهی تشکيلات و فرآيند های مرکزی  

  فعالیتها:

  مهمترین فعالیتهای انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران عبارتند از: 

  • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها علمی پژوهشی موردی و ادواری  در سطح ملی و منطقه ای
  • ارائه آموزشهای  تخصصی  رادیولوژی دهان فک و صورت
  • تدوین مواد آموزشی در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت
  • حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت
  • حمایت از انجام پژوهشهای رادیولوژی دهان فک و صورت در جهت ارتقاء سطح سلامت 
  • برقراری ارتباط با  سایر انجمنها و سازمانهای مرتبط با حوزه  رادیولوژی دهان فک و صورت در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
  • جلوگيري از دخالت غير راديولوژيست ها در امور تصویربرداری
  • همكاري با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در جهت تدوين و تعيين تعرفه هاي خدمات تصويربرداري دهان فک و صورت
  • خدمات مشورتي به معاونت هاي مختلف وزارت بهداشت
  • همكاري با شركتهای توليد كننده و وارد كننده تجهيزات ويژه راديولوژي دهان فک و صورت
  • همكاري نزديك با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جهت تدوين و تصويب آيين نامه موسسات و مراكز تصويربرداري كشور
  • اطلاع رسانی به عموم جامعه رادیولوژیست ها ی دهان فک و صورت بوسیله سایت و کانال تلگرامی انجمن
  • ارائه خدمات مشاوره ای به همکاران رادیولوژیست دهان فک و صورت و دستگاههای اجرایی کشور
  • ارتباطات بين المللی و حضور در کنگره های معتبر بین المللی
  • انتشار کتب و نشريات علمی مرتبط به رادیولوژی
  • ايجاد ارتباط بين متخصین رادیولوژی  دهان فک و صورت و انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت

  عضویت درانجمن

  دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

  لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr@gmail.com ارسال فرمایید.

  آدرس انجمن

  آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

   تلفکس: 88247869

  ایمیل:  iaomfr@gmail.com

  Untitled 1

  انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران © 1397 | کلیه حقوق محفوظ است

  Please publish modules in offcanvas position.