برنامه راهبردی

چاپ

 ماموريت:

انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و مستقل كه به منظور اعتلا، و پويايي اين رشته تخصصي و با فعالیت در حیطه رادیولوژی دهان فک و صورت در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است.

خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام  سلامت كشور و همه زير نظامهاي آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن اصل محوری فعالیتها به حساب می آید.

ارزشها:

تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات،  ارزشهای زیر سرلوحه عمل قرار گیرند: 

     1- گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش رادیولوژی دهان فک و صورت در تمام سطوح  کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی

     2- همكاري با دستگاههاي اجرايي نظام سلامت، حوزه های آموزشي و پژوهشي با هدف تسهیل و هم افزایی

     3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توليد دانش در زمینه تجهیزات تصویربرداری دهان فک و صورت در داخل کشور

     4- رعایت اخلاق حرفه ای و انساني

چشم انداز:

ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه رادیولوژی دهان فک و صورت در سطح منطقه

اهداف کلی:

      تبديل شدن به كانون ملي آموزش و تحقیقات در زمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

     1- مرتفع ساختن نيازهاي آموزشی – تحقیقاتی جامعه پزشكي درزمینه رادیولوژی دهان فک و صورت

     2- توسعه تحقيقات  در زمينه رادیولوژی دهان فک و صورت به  منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين

     3- همکاری  با  سایر انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی  مرتبط با رادیولوژی داخل و خارج از کشور

     4- ساماندهی تشکيلات و فرآيند های مرکزی  

فعالیتها:

مهمترین فعالیتهای انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران عبارتند از: