فارسی / English 

راهنمای خلاصه مقالات و پوستر

- تمام خلاصه مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند و چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد.

 - خلاصه مقاله حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه تنظیم گردد.

 - چکیده مقالات تحقیقی باید شامل: عنوان مقاله، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث،نتیجه گیری ;

- مقاله مروری شامل : هدف، شرح موضوع، بحث،نتیجه گیری ;

- گزارش مورد شامل :مقدمه، شرح مورد، بحث،نتیجه گیری ; باشد.

ارتباط با انجمن

location pin150w آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

تلفکس: 88247869

ایمیل: iaomfr@gmail.com

عضویت درانجمن

دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr7@gmail.com ارسال فرمایید.