فارسی / English 

اطلاعیه-4

اطلاعیه

طبق آیین نامه در مجامع عمومی عادی با دستور انتخابات هر یک از اعضای انجمن می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضاء پیوسته انجمن برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید.( هر نفر صرفا وکالت یک نفر را می تواند در اختیار داشته باشد) بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید درخواست خود را کتبا با امضای رسمی و مهر نظام پزشکی به انظمام کپی شناسنامه و کارت ملی تا تاریخ 1395/2/28 به انجمن  ( دفتر کمیته انتخابات) ارائه نماید.

ارتباط با انجمن

location pin150w آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

تلفکس: 88247869

ایمیل: iaomfr@gmail.com

عضویت درانجمن

دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr7@gmail.com ارسال فرمایید.